Deze website is nog in opbouw


Vacature: Zorgcoördinator

Klik hier voor meer info...

Het woonzorgcentrum Mariatroon is een vrij en christelijk initiatief en legt zich toe op opvang, ondersteuning en zorg aan ouderen van 65 jaar .

  Wij beogen een thuis-vervangend milieu te scheppen met aandacht voor de specifieke noden en verlangens van elke bewoner.

Het woonzorgcentrum Mariatroon beschikt over verschillende woonvormen waaronder 10 assistentiewoningen en 108 residentiele woongelegenheden waarvan 6 woongelegenheden kortverblijf.

Groep van assistentiewoningen ‘Ter Monde’ bestaat  uit 10 flats.       

In de eerste plaats willen wij aan valide of licht zorgbehoevende senioren, alleenstaanden of koppels een aangepaste en veilige leefomgeving bieden, waar zij beschermd en zelfstandig kunnen wonen, in de nabijheid van de beschikbare diensten van het woonzorgcentrum.

GAW ‘Ter Monde’, Zuidlaan 26, 9200 Dendermonde

Het woonzorgcentrum Mariatroon, gelegen in het centrum van Dendermonde, telt 108 woongelegenheden waaronder :

·  Op de tweede verdieping een open afdeling voor fysiek zorgbehoevende ouderen.

·  Op de eerste verdieping beschermde afdeling voor mensen met zware zorgnoden (o.a. dementie, hemiplegie,…).  

·  Op de gelijkvloerse verdieping een afdeling voor psycho-geriatrische ouderen, een unit voor 5 mensen met Huntington.   

Conventie van Huntington

Het WZC Mariatroon werkt als residentiele structuur mee aan het programma voor opvang van personen getroffen door de ziekte van Huntington in een vergevorderd stadium.  Deze ziekte is een genetische aandoening met vaak ernstige moeilijkheden op lichamelijk, cognitief,  gedragsmatig en psychiatrisch vlak.

 
Contact:
Algemeen : WZC Mariatroon, Zuidlaan 24, 9200 Dendermonde - 052/22 39 11 mariatroon@fracarita.org
Inschrijving wachtlijst en opname : Isabelle Tondeurs – opnameverantwoordelijke / seniorenconsulent isabelle.tondeurs@fracarita.org
Directie: Johan Vermoesen – algemeen directeur – johan.vermoesen@fracarita.org